नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

प्राविधिक तथा प्रशासनिक महाशाखा


प्राविधिक तथा प्रशासनिक महाशाखा

विभागीय प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।