नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

भूभौतिक तथा भू-रसायनिक शाखा


भूभौतिक तथा भू-रसायनिक शाखा

भू-विज्ञान महाशाखा अन्तर्गत रहेको यस भू-भौतिक तथा भू-रसायनिक शाखाले विभिन्न भौतिक उपकरणहरु (साइस्मिक, इलेक्ट्रिकल, म्याग्नेटिक आदि ) को प्रयोग गरी, भौगर्भिक सर्भेक्षण तथा खनिज अन्वेषण कार्यमा खटिएको टोलिले पहिचान गरेका तथा सम्भाव्य खनिज भण्डारहरुको भू-भौतिक तथा भू-रसायनिक अध्ययन गर्ने कार्य गर्दछ । विशेषगरी अत्याधुनिक भौतिक उपकरणहरुको प्रयोग गरी, सतहमा नदेखिएका, खनिजको सम्भावना भएका ठाऊहरुको पहिचान गरी आवश्यक तथ्याङ्क उपलब्ध गराउनु यस शाखाको कार्य हो। यसका अलवा भू-भौतिक उपकरणहरु  को प्रयोग गरी जटिल प्रकृतिको पहिरो लगाएत भू-इन्जिनियरिङग सम्बन्धि अध्ययन अनुसन्धान गर्नु यस शाखाको कार्य रहेको छ ।

यस शाखाबाट भू-भौतिक अध्ययन, अनुसन्धान कार्यको लागि, जियोमेटिभ-१० ( इलेक्ट्रिकल ), जि. पि. आर. ( इलेक्ट्रो-म्याग्नेटिक ), प्रोटोन म्याग्नेटोमिटर ( म्याग्नेटिक ), ड्रोन, माइक्रोटि-युमर ( साइस्मिक ) आदि उपकरणहरुको प्रयोग गर्न गरिएको छ ।