नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय खनिज संसाधन नीति


राष्ट्रिय खनिज संसाधन नीति

 

राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७४