नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

म्याद थप सम्बन्धी सुचना तथा संशोधित आशयपत्रको कागजात

 म्याद थप सम्बन्धी सुचना तथा संशोधित आशयपत्रको कागजात

म्याद थप सम्बन्धी सुचना

प्रकाशित मिति: २०७४/१०/०४

 

यस विभागबाट मिति २०७४/०९/१९ मा गोरखापत्र दैनिकमा प्रकाशित Geological Mapping for Mineral Exploration को लागी परामर्शदाता छनौट सम्बन्धी आशयको सुचना अनुसार प्रस्ताव बुझाउने अन्तिम म्याद आशयपत्रमा केहि संशोधन गर्नु परेकाले मिति २०७४/१०/११ सम्म थप गरिएको ब्यहोरा विभागको मिति २०७४/१०/०३ को निर्णय अनुसार जानकारीको लागी सुचना प्रकाशित गरिएको छ। यस सम्बन्धी थप जानकारीको लागी यस विभागमा सम्पर्क राख्न सकिने छ।

Notices