नेपाल सरकार
उद्योग मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

प्रकाशन

 प्रकाशन

नेपालका खनिज सम्पदा।

खानी तथा भूगर्भ विभागमा उपलब्ध छ।

मुल्य: रु. ३००