नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

इन्जिनियरिङ भूवैज्ञानिक सेक्सन


 इन्जिनियरिङ भूवैज्ञानिक सेक्सन

इन्जिनियरिङ्ग जियोलोजी शाखा

भू- विज्ञान महाशाखा अन्तर्गत रहेको इन्जिनियरिङ्ग जियोलोजी शाखाले नेपालको जनघनत्व बढिरहेका शहरहरूको भू- इन्जिनियरिङ्ग सर्वेक्षण गरी ब्यवस्थित शहर विकाश गर्न भू-इन्जिनियरिङ्ग नक्सा तयार गरि प्रकाशनमा ल्याउने काम गर्छ । हाल सम्म यस विभागले काठमाण्डौं, पोखरा, बुटवल, धरान, भैरहवा, विरेन्द्रनगर सर्खेत, नेपालगन्ज, विराटनगर, महेन्द्रनगर,धनगढी, जनकपुर, नारायणगढ र हेटौंडा गरि १३ वटा शहरहरूको भू- इन्जिनियरिङ्ग सर्वेक्षण सम्पन्न गरिसकेको छ । जस मध्य काठमाण्डौं, पोखरा, बुटवल, धरान, भैरहवा र विरेन्द्रनगर सर्खेतका भू- इन्जिनियरिङ्ग नक्साहरू प्रकाशन समेत भैसकेको छ । प्रकाशन भएका नक्साहरू यस विभागवाट तोकिएको राजस्व बुझाइ प्राप्त गर्न सकिन्छ ।   

Lists of published Engineering and Environmental geological maps

S.No.

Code No.

Title of map

Scale

Year of publication

Royalty rate (Rs.)

1

ENG1

Engineering and Environmental Geological Map of Kathmandu Valley 

1:50,000

1998

275

2

ENG2

Engineering and Environmental Geological Map of Pokhara Valley 

1:50,000

1998

275

3

ENG3

Engineering and Environmental Geological Map of Butwal Area 

1:25,000

2008

275

4

ENG4

Engineering and Environmental Geological Map of Dharan Area 

1:25,000

2009

275

5

ENG5

Engineering and Environmental Geological Map of Bhairahawa Area 

1:25,000

 

275

6

ENG6

Engineering and Environmental Geological Map of Birendranagar Area

1:25,000

 

275