नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

आर्थिक प्रशासन


 आर्थिक प्रशासन

विभागीय आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने