नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

योजना, प्रशासनिक र प्राविधिक सेवा महाशाखा


योजना, प्रशासनिक र प्राविधिक सेवा महाशाखा

विभागीय प्रशासन सम्बन्धी कार्य गर्ने ।