नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

चुनढुंङ्गा तथा फोस्फोराईट को रसायनिक परिक्षण सम्बन्धी आशयको सुचना

चुनढुंङ्गा तथा फोस्फोराईट को रसायनिक परिक्षण सम्बन्धी आशयको सुचना

डाउनलोड

(आशयपत्रको कागजात)