नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

शीलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सुचना: स्टेश्नरी तथा कार्यालय सामान

 शीलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सुचना: स्टेश्नरी तथा कार्यालय सामान