नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

राष्ट्रिय खनिज संसाधन नीति


राष्ट्रिय खनिज संसाधन नीति

 

राष्ट्रिय खनिज नीति, २०७४