नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

भौगर्भक अनुसन्धान मार्गदिर्देशन (नेपाली तथा विदेशी अनुसन्धानकर्ताको लागी)