नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

नेपालमा पेट्रेलियम अन्वेषणका लागी नेपाल तथा चीन विच सम्झौता

 नेपालमा पेट्रेलियम अन्वेषणका लागी नेपाल तथा चीन विच सम्झौता

सम्माननिय प्रधानमंन्त्री श्री के.पी.शर्मा ओलीवाट विगतमा चिन भ्रमणको समयमा नेपाल र चीन सरकार विच २०१६ मा भएको नेपालमा पेट्रेलियम अन्वेषण सम्झौता कार्यान्वयनको लागि खानी तथा भूगर्भ विभागको तर्फवाट महानिर्देशक डा. सोमनाथ सापकोटा तथा चाईना जियोलजिकल सर्भेको तर्फवाट Vice President डा. WANG KUN विच “Implementation Agreement of China-Aid on Oil and Gas Resources Survey Project in NEPAL”  सम्वन्धि मिति सन २०१९।२।२८ मा सम्झौता सम्पन्न भएको छ । सम्झौता अवधि ३ वर्ष रहेकोमा चिनका विज्ञ टोली वाट प्रथम चरण (१० महिना) मा तानसेन तथा दैलेख क्षेत्रमा भौगर्भिक तथा पेट्रेलियम सर्भे तथा दैलेख क्षेत्रमा ड्रिलिङ्ग साईटको पहिचान, दोश्रो चरण (११-२८ महिना) मा दैलेख क्षेत्रमा ड्रिलिङ्ग कार्य सम्पन्न तथा तेश्रो चरण (२९-३६ महिना) मा  नेपालमा समग्र पेट्रेलियम भौगर्भिक अवस्था वारे अध्ययन भई सर्भे प्रतिवेदन प्राप्त हुने छ ।

News and Events