नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

आशयको सुचना: रसायन प्रयोगशाला भवन मर्मत

 आशयको सुचना: रसायन प्रयोगशाला भवन मर्मत

Notices