नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

खनिज उत्पादन रोयल्टिको विवरण बझाउने सम्बन्धमा

 खनिज उत्पादन रोयल्टिको विवरण बझाउने सम्बन्धमा

Notices