नेपाल सरकार
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

खानी तथा भूगर्भ विभाग

चुनढुंङ्गा तथा फोस्फोराईट को रसायनिक परिक्षण सम्बन्धी आशयको सुचना
डाउनलोड (आशयपत्रको कागजात)...
Read More
बोलपत्र रद्द सम्बन्धी सुचना: ड्रिल बिट्स एण्ड ड्रिलिङ एसोसोरिज
...
Read More
शीलबन्दी दरभाउपत्र रद्द गरिएको सम्बन्धी सुचना: स्टेश्नरी तथा कार्यालय सामान
...
Read More
आंशिक रोक्का क्षेत्र फुकुवा सम्बन्धी सुचना
...
Read More
रोक्का क्षेत्र फुकुवा सम्बन्धी सुचना
...
Read More
खास खनिज सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत भएको आशयको सुचना
...
Read More
आ.व. २०७५-७६ को खनिज अनुमती नविकरण सम्बन्धी सुचना
...
Read More
नेपाल अन्तराष्ट्रिय जेम एण्ड ज्वेलरी एक्सपो २०१९
नेपाल सरकार, उद्योग वाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालय, खानी तथा भूगर्भ विभाग र नेपाल सुनवचाँदी रत्न पत्थर आभूषण महास...
Read More
खनिज प्रवर्धन सम्बन्धी कार्यको सुचना
...
Read More
खास खनिज प्रवर्धन कार्यको भट्टेडाँडा ग्रेनाईट सम्बन्धी विवरण संसोधन सम्बन्धी सुचना
...
Read More